Lek. pediatra  Maria Kraczka

Odporność jest wytworzoną przez organizm każdego człowieka siłą, zespołem reakcji służących do zwalczania zagrożeń dla zdrowia.  Dla każdego człowieka jest to wartość indywidualna i – najogólniej ujmując – zależy od wieku, płci, odżywiania i środowiska, w którym, żyjemy.
Nie mamy wpływu na własny wiek, płeć i bardzo mały na jakość środowiska. Wynika stąd prosty wniosek, że w największym stopniu możemy kształtować jakość naszej odporności przez prawidłowe odżywianie.

Nauka notuje w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego stulecia znamienny wzrost ludzi o wyraźnych zaburzeniach odporności.

Nie są znane nauce przypadki nadodporności. Zaburzenie należy zatem rozumieć jako brak lub wyraźne zmniejszenie poziomu odporności co stanowi obecnie największy problem współczesnej medycyny. Spośród wszystkich obserwowanych skutków zaburzonej odporności alergie są problemem narastającym obecnie najszybciej i zataczającym coraz szersze kręgi. Do niedawna postrzegane jako schorzenia wieku dziecięcego coraz częściej przekraczają kryterium wieku, pojawiając się również u ludzi dorosłych.

Przyczyny alergii uległy znacznemu rozszerzeniu i skomplikowaniu. Bardzo rzadko obserwujemy dziś alergie proste, pojedyncze. Przeważają alergie wielopostaciowe i wieloprzyczynowe (grupa różnych alergenów powoduje bardzo często wieloobjawową alergię). Farmakologia porusza się głównie po terenie zwalczania objawów. Pojawiające się próby działania przyczynowego polegają na konstruowaniu szczepionek mających wybiórczo pobudzać wzrost określonych elementów układu odpornościowego. Ich skuteczność oraz powszechność stosowania jest jak dotychczas niewielka. Należy również brać pod uwagę działania uboczne takich preparatów.

Oferta suplementów FLP oraz czysty miąższ aloesowy jest pierwszą i jak dotychczas Jedyną propozycją, która w sposób niezwykle naturalny i bezpieczny może uchronić człowieka przed nabyciem choroby alergicznej lub pomóc się od niej uwolnić.

Mechanizm działania aloesu jest naturalny i niezwykle przyjazny organizmowi człowieka. Przede wszystkim chodzi tu o oczyszczające działanie aloesu – w łagodny i bezpieczny sposób aloes wyprowadza z każdej komórki organizmu gromadzone w niej substancje obce i wyprodukowane przez sam organizm, które są zbędne i bardzo często toksyczne. To właśnie one mają najczęściej właściwości alergogennne.

Drugi front działania aloesu to przywracanie naturalnej równowagi i harmonii metabolicznej w całym organizmie człowieka. Polega to głównie na doskonaleniu trawienia, wchłaniania i wykorzystania dostarczonego człowiekowi pokarmu. Jest to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na wywołanie naturalnego wzrostu ogólnego poziomu odporności.
Suplementy proponowane przez FLP są naturalnym uzupełnieniem naszej diety o te elementy, których w niej brakuje (między innymi na skutek skażenia środowiska, zubożenia gleby oraz nieprawidłowych czy wręcz szkodliwych dla zdrowia nawyków żywieniowych).
Nie jest to zatem chemioterapia, a świadome, poparte głęboką wiedzą podnoszenie jakości spożywanej żywności. Przyjrzyjmy się zatem naszym suplementom, zwracając uwagę na istotę ich działania i wpływ na układ odpornościowy.

Forever Absorbent-C
Wymieniam jako pierwszy, bo nadal postrzegamy witaminę C raczej jako lek niż istotny składnik pożywienia. Ten czynnik odżywczy musimy uzupełniać stale, gdyż dramatycznie spada jego zawartość w naturalnych produktach.
Człowiek pozyskuje całą witaminę C tylko i wyłącznie z pożywienia.
Natomiast w organizmie człowieka żaden proces metaboliczny nie może przebiec bez udziału witaminy C, głównie dlatego, że uczestniczy ona w procesie powstania energii. Uczestniczy również w procesie oddychania (istotny udział w powstaniu hemoglobiny).

Naturalna witamina C otoczona fitozwiązkami, czyli Forever Absorbent-C, ma również działanie:
– przeciwbakteryjne
– przeciwzapalne
– neutralizuje wolne rodniki
– działa przeciwwirusowo,
– przyspiesza ruch zdrowych prawidłowych komórek żernych
W reakcjach alergicznych istotne jest uszczelnienie błon komórkowych, które powoduje, że układ odpornościowy staje się mniej podatny na działanie alergenów, rozszerzenie stanów obrzękowych. Witamina C równocześnie uszczelnia ściany naczyń i komórek błon śluzowych, ograniczając bardzo uporczywe objawy alergii: łzawienie, katar, ślinotok. Forever Absorbe-C ma zatem działanie podwójnie, uczestniczy w procesie powstawania istotnej dla zdrowia odporności oraz aktywnie uczestniczy w ograniczeniu nasilenia reakcji alergicznych.

Minerały Forever Nature-Min
Są niezwykle istotnym zestawem suplementów. Zawierają zarówno minerały budulcowe o wyjątkowo wysokiej zdolności wchłaniania, jak i co najważniejsze – mikroelementy i pierwiastki śladowe, bez których niemożliwa jest prawidłowa synteza przeciwciał i produkcja komórek odpornościowych. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje cynk – istotny aktywator komórek odpornościowych – oraz magnez, którego rola w organizmie jest podwójna. Poprzez działanie przeciwstresowe w sposób naturalny osłania odporność – łagodząc stres, powoduje lepszą kondycję odpornościową organizmu. Dostatek magnezu ułatwia również dobre wykorzystanie witaminy C do neutralizacji wolnych rodników – organizm nie zużywa wtedy witaminy C dla zwalczania skutków stresu – zachowuje ja dla budowania odporności.

Odżywka Forever Lite
Najkrócej można o niej powiedzieć, że jest to bomba odpornościowa, porównywalna jedynie z Forever Mleczkiem Pszczelim. Te dwa różne produkty suplementacyjne mają kilka bardzo istotnych cech wspólnych:
– w obu znajdują się wszystkie najistotniejsze elementy budulcowe dla całego organizmu czyli odporności,
-oba cechuje doskonałe wchłanianie z przewodu pokarmowego, oraz doskonałe wykorzystanie wszystkich naturalnych składników.

Fields of Greens – Pola Zieleni
Takiego nagromadzenia finezyjnie dobranych mikroelementów, witamin, enzymów i energii długo trzeba by szukać gdzie indziej. Kwas foliowy, żelazo chlorofil, pikolinian chromu, to tylko najistotniejsze składniki Pól Zieleni. Zawarta w fitozwiązkach (głównie w chlorofilu) energia słoneczna, zamknięta w chemicznych wiązaniach, jest doskonałym stymulatorem dobrej przemiany materii.

Forever Garlic-Thyme
Do tej listy należy koniecznie dodać jeszcze Forever Garlic-Thyme i ponownie przywołać mleczko pszczele. Są to naturalne preparaty o wybitnie antybiotycznych właściwościach. Ich najważniejszą cechą jest niewywoływanie efektu blokowania odporności w trakcie zwalczania bakterii (jak to następuje w trakcie stosowania syntetycznych antybiotyków).

Doskonałość oferty suplementacjnej FLP polega głównie na tym, że produkty te nie manipulują odpornością człowieka, a jedynie ją udoskonalają.

Jest to bowiem kompleksowy program wzmacniający ogólną kondycję organizmu i dający mu pełne możliwości wytwórcze odporności – tyle, ile trzeba.

Wygoda i absolutne bezpieczeństwo podawania preparatów to ich dodatkowy atut.· Doskonała wchłanialność z przewodu pokarmowego to kolejna bardzo cenne właściwość.

Wreszcie działanie bakteriobójcze aloesu, czosnku z tymiankiem, mleczka pszczelego to dodatkowa doskonała ochrona organizmu przed infekcjami.

Regularnie stosowany zestaw suplementów FLP skutecznie przywraca organizmowi człowieka wewnętrzną równowagę i harmonię, daje pełen komfort metaboliczny skutecznie uniemożliwia zaistnienie warunków dla powstania alergii.

 Artykuł spisany z wykładu, nie autoryzowany.

Produkty dostępne są w Studio BIO-REH ul. Garbarska 1, Oświęcim

tel. 502351382

sklep

http://www.480000136852.fbo.foreverliving.com/page/home-page/pol/pl