To akronim od 5 angielskich słów: simple, measurable, achievable, relevant, timely defined.

Według tej metody prawidłowo wyznaczony cel powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 

Simple – prosty, konkretny przekaz

Cel nie może być ogólnikowy. Należy w prosty sposób, ale dokładnie i szczegółowo określić, co chcesz osiągnąć. Jak często słyszałeś, gdy ktoś mówi do dziecka: „zajmij się nauką.” Jest to typowy błąd. Gdy chcemy aby dziecko naprawdę się czegoś nauczyło, trzeba wykazać trochę zaangażowania, sprawdzić  co ma zadane. Wiedzieć, w którym miejscu programu szkolnego aktualnie się znajduje i wydać konkretne polecenie. Na przykład „zrób zadania od 28 do 36” lub „przeczytaj tekst znajdujący się na stronach 49 do 62 podręcznika.”

A w firmie? Źle sformułowany cel będzie wyglądał następująco: chcę zarabiać więcej, dużo, bardzo dużo. Inaczej brzmi: moim celem jest dochód dodatkowy na spłatę kredytu na mieszkanie. Moim celem jest zarabiać dodatkowy dochód miesięcznie na utrzymanie dziecka na studiach w Krakowie. Moim celem jest dochód pasywny, który umożliwi mi rezygnację z nielubianej pracy.

 

Measurable – mierzalny

A więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić, lub przynajmniej jakoś zmierzyć stopień jego realizacji. Cel powinien mieć ściśle określone parametry. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony.

Wróćmy do owego dziecka, które próbujemy namówić do nauki. Zleciliśmy mu pamięciowe opanowanie  treści znajdującej się na stronach 49 do 62 podręcznika. Jeżeli będzie nam potrafiło opowiedzieć, czego dotyczył ten tekst, będzie to znak, że zadanie zostało wykonane. A więc zmierzymy to.

W biznesie Forever określamy kroki realizacji naszego celu:

Ile telefonów z zaproszeniem na spotkanie wykonam każdego dnia. Zacznij od jednego telefonu aż dojdziesz do pięciu.

Ile spotkań dziennie wykonasz: zacznij od jednego spotkania na tydzień aż dojdziesz do jednego spotkania dziennie ale bez niedzieli. Należy Ci się odpoczynek i zabawa.

Ile osób zaprosisz by zostali Twoimi biznes partnerami, klientami VIP oraz klientami detalicznymi.

Poznaj zasadę Stachowicza:

5 kontaktów dziennie=1 prezentacja

3 prezentacje = 1 osoba dołącza do nas

3 osoby, które dołączyły = 1 osoba pracująca regularnie

3 osoby pracujące regularnie = 1 manager

Rób to codziennie, codzienne praca, wykonywanie zadań i dotrzesz do Twojego celu.

Potem znajdź kolejny cel. Jeśli już to umiesz, pomagaj innym, to piękny zawód.

 

 

Achievable – osiągalny

Inaczej mówiąc realistyczny. Cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji. Zastanów się więc, czy zadanie jest w ogóle możliwe do osiągnięcia?

Załóżmy,  że masz w firmie wiele faktur, za które nie dostajesz zapłaty w terminie. Zlecasz więc komuś kto akurat ma czas, aby dzwonił do dłużników celem zdyscyplinowania ich i zmniejszenia przeterminowanych należności o połowę – będzie to zadanie nieosiągalne. Raczej się zastanów, czy w ogóle masz odpowiednio przeszkoloną kadrę w kierunku windykacji. Zwłaszcza w aspektach prawnych i zdolności interpersonalnych. Jeżeli nie, to aby osiągnąć swój cel, najpierw zrób szkolenie wybranej osobie lub  zleć windykację specjalistycznej firmie outsourcingowej.

Cele zawsze należy dopasować do posiadanych aktualnie zasobów: czas, odpowiedni park technologiczny, zasoby finansowe, kadra.

Jeżeli zaplanowałaś, zaplanowałeś 5 spotkań dziennie a nie masz czasu by zadzwonić do 25 osób to zaplanuj zadzwonienie do 2-3 osób by spotkać się co drugi dzień.

 

Relevant – istotny, posiadający znaczenie

Najkrócej mówiąc, cel powinien być ważnym krokiem naprzód a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.

Należy obrać taki cel, aby się z nim utożsamić. Tylko wtedy, gdy uznasz, że cel jest słuszny i ma sens, będziesz skutecznie dążyć do jego realizacji.

Timely defined – określony w czasie

Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Gdy mamy harmonogram, w którym widnieje data początku i zakończenia realizacji celu głównego jak również jego poszczególnych etapów – wiemy, czego się trzymać. Wtedy nasze działanie i zarządzanie czasem jest skuteczne. Po prostu mamy wszystko pod kontrolą.

Najczęściej występującym błędem w praktyce, dotyczącym określenia czasu jest przyjęcie nierealistycznego założenia, że wykonamy zadanie w zbyt krótkim terminie. Wtedy z reguły nie udaje nam się ukończyć prac na czas.

 

Smart czy Smarter?

Ano właśnie, metoda wyznaczania celów ewoluowała w czasie, czego skutkiem jest dodanie jeszcze dwóch literek. Tak SMART przekształcił się w SMARTER.

 

Exciting – ekscytujący

Cel nie może być obojętny emocjonalnie zarówno dla osoby go ustanawiającej jak i tej, która będzie go wykonywać. Zadanie ekscytujące po prostu o wiele bardziej motywuje do realizowania go.

 

Recorded – zapisany

Zapisanie celu spełnia kilka funkcji: po pierwsze o nim nie zapomnimy, po drugie gdy coś zapiszemy to nas bardziej motywuje do działania. Do tego, gdy w realizacji zadania napotkamy trudności lub ogarnie nas lenistwo bądź prokrastynacja, a nie zapiszemy wcześniej celu – nieświadomie zaczynamy udawać, że cel nigdy nie istniał.

 

Zadanie domowe

Sformułowanie celów według powyższych zasad jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem do ich realizacji. Nieprawidłowe ich budowanie, powoduje, że idzie się w zupełnie odwrotnym kierunku od zamierzonego. Weź więc, proszę kartkę papieru i zapisz na samej górze cel lub zadanie, o którego realizacji ostatnio myślałeś.  Pod spodem napisz słowa kluczowe dla metody SMART i spróbuj przeformułować cel tak, aby był zgodny z wytycznymi.

Dziękuję Ci, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego artykułu. Działaj bo działanie wyróżnia ludzi sukcesu od ludzi bez sukcesu.