agnieszka

Współwłaścicielka Studia „BIO-REH”
Absolwentka AWF Katowice, dział rehabilitacja 1995 r.

Numer PWZFz:  4740

Doświadczenie:

 • Szpital Powiatowy w Oświęcimiu
 • Przychodnia Rejonowa dział rehabilitacja

Szkolenia:

 • McKenzie A,B,C,D
 • PNF podstawowy 20.01-24.01.2001 oraz 18.05-22.05.2001 r.
 • PNF rozwijający 15.06-19.06.2002 r.
 • PNF w skoliozach 14.10-16.10.2001 r.
 • Mulliganconcept 24.08.2004 oraz 14.01.2006 r.
 • Taping Medyczny 12.12.2004 oraz 23.05.2005 r.
 • FOI (Funkcjonalna Osteopatia i Integracja) 26.03.2006 r.
 • Ackermann 12-15.07.2007 r.
 • Drenaż Limfatyczny i kompresja 12-15.03.2005; 11-13.06.2005; 01-02.10.2005 r.
 • NDT Bobath 03.2008 oraz 05.2008 r.
 • Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka. 9-10 listopada 2012 r.
 • Osteopatia wisceralna 2016 r.
 • Osteopatia pediatryczna. 2-3 luty 2016 r.
 • Funkcjonalna Terapia w urazach sportowych 2009
 • Trigger Points 2009
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego), 22-23 październik 2011
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych spastyczne postacie mózgwego porażenia dziecięcego 18-19 listopada 2011
 • FDM Fascial Distortion Model 2017
 • FDM (Fascial Distortion Model) 13-09 do 17-09-2017 r.
 • FDM Limfologia 19-10 do 22-10-2017 r.
 • Wstęp do biomechaniki kończyny dolnej oraz proces zaopatrzenia w dynamiczne wkładki ortopedyczne. 06-07-2019 Oświęcim.

Certyfikaty uprawnień:

Skontaktuj się z nami

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (BIO-REH ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492137479)
  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).