numer prawa wykonywania zawodu 58883

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem wad postawy oraz zaburzeń psychoruchowych u dzieci i młodzież.

W swojej pracy z dziećmi staram się połączyć wiedzę NTD Bobath z spojrzeniem Integracji Sensorycznej

 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Fizjoterapia, 

 • 2022 –Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • 2022 –Studia osteopatyczne w Still Academy of Osteopathy
 • 2021 –Terapia neurorozwojowa NTD-Bobath
 • 2020 –Sens stymulacji rozwoju dziecka organizowany przez Promyk Słońca w Wrocławiu
 • 2020 –Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszenie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym organizowany przez Promyk Słońca w Wrocławiu
 • 2019 –Kurs Ruchu Rozwijający W. Sherborn I stopień
 • 2018 –Suche igłowanie – medyczna akupunktura

Skontaktuj się z nami

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (BIO-REH ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492137479)
  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).