Project Description

Metoda Mulliganconcept

System Briana Mulligana z Nowej Zelandii

jest specjalistyczną metodą diagnostyczno-terapeutyczną ciągle rozwijającą się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik jak „NAGs”, „SNAGs”, „odwrotne NAGs” oraz mobilizacje połączone ruchem. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy.

Koncepcja Mulligana zakłada:

 • całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik kinezyterapeutycznych
 • funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji
 • łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie
 • stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu
 • wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej
 • polecenie „zadania domowego” dla pacjenta, polegającego na wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń

Zalety metody:

 • Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty, oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, co zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy
 • Metoda Braiana Mulligana może być z powodzeniem używana w procesie usprawniania pacjentów jako samodzielna lub jako uzupełnienie innych sposobów terapii w wielu przypadkach gdzie nie zawsze dotychczasowe leczenie jest efektywne.
 • Uzyskane pozytywne efekty w grupie pacjentów przy zastosowaniu technik   wg metody Mulligana mogą być rezultatem wystarczającego stymulowania długotrwałych zmian w układzie nocyceptywnym i zespole dysfunkcyjnym narządu ruchu wywołując zanik lub uśmierzenie bólu oraz poprawę funkcji prawdopodobnie poprzez bardziej złożone mechanizmy niż przy zwykłej długotrwałej stabilizacji.
 • Wyważone i kompleksowe badanie pozwala na stwierdzenie, który pacjent kwalifikuje się do leczenia metodą Mulligana, należy także podkreślić, że metoda ta nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości jak uważają specjaliści a także sam autor.
 • W związku z doniesieniami w piśmiennictwie fachowym nt. efektów usprawniania pacjentów z zastosowaniem metody Mulligana wskazane byłoby prowadzenie tego typu badań na grupie pacjentów polskich

Skontaktuj się z nami

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (BIO-REH ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492137479)
  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).