Project Description

Rehabilitacja dzieci

(Neurodevelopmental Treatment Bobath) – metoda usprawniania niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Oparta jest na założeniach metody B. i  K. Bobatów i zmodyfikowana przez dr E. Koeng i fizjoterapeutkę M. Quinton, stała się najczęstszym i najmniej kontrowersyjnym sposobem usprawniania niemowląt i dzieci.

Istotą koncepcji NDT jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka-pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia OUN z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu.

Zasady metody to:

 • NORMALIZACJA napięcia mięśni ( obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie – budowanie napięcia obniżonego)
 • HAMOWANIE nieprawidłowych odruchów i ruchów
 • WYZWALANIE ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych ( głowa, obręcze – barkowa i miedniczna )
 • Utrzymywanie PEŁNEJ RUCHOMOŚCI w stawach
 • Wyrabianie KONTROLI POSTAWY  i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych reakcji ruchowych, a dopiero w tej formie ich automatyzacji
 • WYKORZYSTANIE zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Celem stosowania metody NDT jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu niezależności w życiu, a także wykorzystanie wszystkich potencjalnych możliwości dziecka na tyle na ile jest to możliwe przy istniejącym uszkodzeniu OUN.

Metoda stosowana jest u dzieci w każdym wieku, ale szczególnie przydatna jest u niemowląt, gdyż może być łatwo włączona w zabiegi pielęgnacyjne i codzienna opiekę nad dzieckiem.

Wskazania:

 • obniżenie lub wzmożenie napięcia mięśniowego
 • asymetria
 • kręcz szyi
 • porażenie splotu barkowego
 • mózgowe porażenie dziecięce (tetraplegia, hemiplegia, diplegia, atetoza, ataksja, wiotkość)

Skontaktuj się z nami

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest (BIO-REH ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492137479)
  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).